FAQ

Domyślne dane dostępowe do aplikacji PrestaShop na Ubuntu

Podczas instalacji:

Adres serwera bazy danych: localhost

Użytkownik bazy danych: root

Hasło bazy danych: snip1234#

Prefiks tabel: ps_