FAQ

Jak dodać sieć prywatną do serwera ?


Wejdź w ustawienia serwera, do którego chcesz dodać sieć prywatną.
Naciśnij przycisk „Zmiana konfiguracji sieci”:
pn-server-add-1
Wybierz z listy interesującą Cię sieć:
pn-server-add-2
Naciśnij przycisk „Dodaj kartę sieciową”:
pn-server-add-3
Po chwili lista kart sieciowych i sieci zostanie zaktualizowana:
pn-server-add-4
Teraz możesz już przystąpić do konfiguracji nowej karty sieciowej w Twoim serwerze.
UWAGA ! Możesz przydzielać adresy IP do swoich sieci prywatnych z dowolnych klas adresów, o ile nie będą kolidowały z adresem IP nadanym przez nas do komunikacji z Internetem.
Proponowane klasy adresów 10.1.1.0/24 oraz 192.168.0.0/24.