FAQ

Jak stworzyć własną sieć prywatną ?


Po zalogowaniu, wybierz pozycję „Sieci prywatne” z menu po lewej stronie:
pn-add-1
Naciśnij przycisk „Dodaj nową sieć prywatną” w prawym górnym rogu:
pn-add-2
Wpisz w pole tekstowe przyjazną nazwę dla nowej sieci (np. PRYWATNA) i naciśnij przycisk „Zapisz”:
pn-add-3
Po poprawnym dodaniu sieci prywatnej, nowa sieć pojawi się na liście:
pn-add-4
To już wszystko ! Prawda, że to proste ?