FAQ

Algorytm naliczania opłat za korzystanie z usługi Snipcloud

Serwer włączony


Suma wartości parametrów w danej godzinie


  • bieżące zużycie pamięci RAM, lecz nie mniej niż 1/2 pamięci przydzielonej
  • średnia z maksymalnego zużycia CPU
  • zajmowana przestrzeń dyskowa (dyski serwera + obrazy)
  • suma transferu do Internetu
  • suma transferu z Internetu
  • jeżeli serwer bazuje na Microsoft Windows, to doliczana jest również wartość licencji

Serwer wyłączony


Suma wartości parametrów w danej godzinie


  • zajmowana przestrzeń dyskowa (dyski serwera + obrazy)