FAQ

Architektura Cloud Computing

  • Architektura zorientowana na usługi – daje możliwość projektowania i wdrażania rozproszonych aplikacji, w których procesy biznesowe oraz obsługująca je infrastruktura informatyczna są traktowane jako komponenty, które można łączyć i mieszać w zależności od potrzeb.
  • Usługi sieciowe – platforma dla integracji systemów rozproszonych.
  • Komponenty, które mogą działać niezależnie od siebie, udostępniając złożone funkcje poprzez usługi z interfejsem ukrywającym szczegóły implementacyjne.
  • Komponenty programowe – czyli usługi sieciowe, nazywane serwisami lub usługami webowymi, stanowiącymi podstawę implementacji rozwiązań w naszej architekturze.
  • Szerokopasmowe łącze sieciowe, zapewniające odbiór i wysyłanie danych oraz równoważnik obciążenia.