FAQ

Cloud Community

Rodzaj infrastruktury współużytkowanej przez kilka organizacji posiadających wspólny problem obliczeniowy. Zaletą prowadzenia takiej chmury jest podział kosztów na kilka organizacji korzystających z tego rozwiązania.