FAQ

Cloud Computing w Polsce

Rozwiązanie to cieszy się w ostatnich latach w Polsce wielkim zainteresowaniem. Obecnie korzysta z niego prawie połowa polskich przedsiębiorstw (46% w MSP). Badania ITMagination pokazują również, że ponad połowa polskich przedsiębiorców postrzega rozwiązania w chmurze jako technologię przyszłości. Jednocześnie potwierdzają to przeprowadzone na początku 2013 r. badania Ipsos MORI dla Microsoftu: jedną z największych zalet chmury jest jej niski koszt. Rozwiązania chmurowe są obecnie dostępne dla przedsiębiorstw każdej wielkości. To właśnie od liczby danych oraz zakresu ich wykorzystywania w ramach cloud computingu zależy koszt tej technologii dla konkretnej firmy.