FAQ

Historia Cloud computingu

  • 1999 Pojawienie się Salesforce.com – pierwszego serwisu, udostępniającego aplikacje biznesowe poprzez stronę. Utorowanie tym samym, drogi dostarczaniu usług przez Internet.
  • 2002 Amazon Mechanical Turk – kolejny przełom wygenerowany przez Amazon WebServices, który zaczął udostępniać zestaw usług w chmurze przez Amazon Mechanical Turk.
  • 2006 Elastic Compute Cloud (EC2) od Amazona – wprowadzenie przez Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) czyli komercyjnego serwisu, który małym firmom i osobom prywatnym pozwala na wynajem sprzętu (IaaS) do uruchamiania własnych aplikacji. Była to w istocie pierwsza szeroko dostępna infrastruktura cloud computingu w historii.
  • 2009 Aplikacje online od Google – Zarówno Google jak i inni usługodawcy zaczęli w tym czasie oferować aplikacje online. Spotkało się to z dużą przychylnością użytkowników, ponieważ skomplikowane narzędzia stały się dla nich łatwe w użyciu.
  • 2010 Microsoft inwestuje w chmurę – Microsoft zainwestował 2,3 mld dolarów na przekształcenie aplikacji desktopowych na ich odpowiedniki w chmurze wg modelu SaaS. Hewlett-Packard wdraża cloud computing, inwestując 2 mld. Z chmury oferowanej przez Amazon, zaczyna korzystać amerykański rząd.
  • Dziś – rozwiązania chmurowe są obecnie dostępne dla przedsiębiorstw każdej wielkości. To właśnie od liczby danych oraz zakresu ich wykorzystywania w ramach cloud computingu, zależy koszt tej technologii dla konkretnej firmy.