FAQ

IaaS – Infrastruktura jako usługa

To model polegający na udostępnianiu użytkownikowi końcowemu sprzętu, czyli infrastruktury, na którą składają się procesory, RAM, dyski blokowe, storage obiektowy oraz interfejsy sieciowe. Polega to na tzw. wypożyczaniu przez klienta oprogramowania i sprzętu w ramach wykupionej usługi.