FAQ

Czym jest multicloud ?

Jest to skomplikowana wersja chmury hybrydowej, której zadaniem jest zarządzanie zasobami chmury prywatnej i publicznej. Strategia MultiCloud polega na stosowaniu dwóch lub więcej usług w chmurze, po to, aby zminimalizować ryzyko utraty danych spowodowane jakiegokolwiek rodzaju awarią komponentu w środowisku cloud computing.