FAQ

PaaS – Platforma jako usługa

PaaS jest niczym innym, jak po prostu zewnętrzną usługą, polegająca na dostarczeniu platformy informatycznej i rozwiązań związanych z jej funkcjonowaniem. Ułatwiającą tym samym dyslokację aplikacji – bez ponoszenia kosztów związanych z ich zakupem i zarządzaniem, potrzebnym do ich działania sprzętem i oprogramowaniem oraz bez kosztów ich upgradowania. Dodatkowo PaaS może funkcjonować na bazie Iaas. Jakie korzyści wynikają z korzystania z modelu PaaS ?

  • Decydując się na usługę PaaS, użytkownik nie ponosi kosztów zakupu, instalacji i zarządzania infrastrukturą IT.
  • W tej usłudze osoby zarządzające mają możliwość skupienia się na rozwoju i innowacjach – bez troski o infrastrukturę firmy. Niektórzy kontrahenci oferują projekty polegające na wstępnym opracowaniu funkcjonalności usługi dla danego biznesu, unikając wszelkich błędów w dobieraniu odpowiednich aplikacji.
  • Małe ryzyko – do korzystania z usługi PaaS potrzebny jest tylko komputer z dostępem do Internetu. Używanie aplikacji można skalować od jednego, do dziesiątek tysięcy użytkowników bez jakichkolwiek zmian w aplikacji. Platforma dynamicznie przydziela zasoby do odpowiednich aplikacji i użytkowników w odpowiednim czasie.
  • Dostawcy usługi oferują forum dla użytkowników, gdzie mogą się oni dzielić doświadczeniami, zdobywać nowe pomysły i szukać porad ze strony innych użytkowników korzystającymi z usługi.