FAQ

Przetwarzanie danych w chmurze – na co zwrócić uwagę ?

Warto zwrócić uwagę na:

  • Dopasowanie chmury do potrzeb i wielkości firmy.
  • Chmury prywatne – wskazane dla dużych firm, z rozwiniętą infrastrukturą.
  • Firma, korzystająca z usług cloud computing koniecznie musi podpisać umowę określającą zakres przekazania i zarządzania danymi.
  • Umowa powinna zawierać informacje o tym, jakie podmioty po stronie usługodawcy będą miały dostęp do przetwarzanych w chmurze danych.
  • Należy ustalić specyfikę dostępu do bazy danych.
  • Środki zapewniające zabezpieczenie przed utratą dostępu powinny także znaleźć się w zapisach umownych.
  • Treść postanowień umownych powinna przewidywać jaka procedura zostanie przeprowadzona, aby usunąć przekazywane do tej pory dane.