FAQ

Tier dyskowy

To tzw. klasa wydajności. Dostawcy oferują różne poziomy wydajności swojej infrastruktury serwerowej. Dla tradycyjnych serwerów wirtualnych bardzo często jedynym parametrem jest wielkość wirtualnego dysku.