FAQ

Bezpieczeństwo danych, a Cloud Storage. Twoje Pliki w chmurze.

Rozwiązanie Cloud Storage eliminuje problemy związane z ochroną i zarządzaniem danymi. Daje możliwość szyfrowania, de-duplikację, a także stworzenie zewnętrznych kopii danych bez dodatkowych opłat licencyjnych. Poszczególni dostawcy oferują:

  • Bramkę szyfrującą dane na wysokim poziomie zarówno podczas przechowywania w chmurze, jak i podczas przesyłania.
  • Buforowanie danych – jest to proces, który przyczynia się do zwiększenia wydajności i pozwala na szybką reakcję na zapytania użytkowników. Prawie 85 procent wszystkich roszczeń o przywrócenie danych, ma miejsce w przeciągu pierwszych 30 dni od momentu zapisania plików – lokalny bufor powoduje znaczne przyspieszenie tej reakcji.
  • Deduplikacja i kompresja danych.
  • Wsparcie dla szerokiego zakresu aplikacji oraz dostawców usług w chmurze – niektóre bramki oferują interfejs oparty na blokach danych, inne oparty na plikach.