FAQ

Bezpieczne hasło – co powinno zawierać ?

  • Im więcej połączonych ze sobą elementów, tym lepiej.
  • Oprócz liter warto uwzględnić w nim cyfry, znaki specjalne oraz małe i duże litery.
  • Zaleca się korzystanie z haseł unikalnych i jednorazowych.
  • Nie należy wykorzystywać w hasłach swoich prywatnych danych, które nie są bezpieczne, gdyż oprócz Ciebie znają je też inni.