Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością

ZETO S.A. w Poznaniu posiada:

  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 819/6/2015, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009,
  • Certyfikat Systemu Zarządzania (Technika Informatyczna) Nr L-1/3/2015, spełniającego wymagania normy PN-ISO/IEC 20000-1:2014,
  • Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Nr I-4/4/2015, spełniającego wymagania normy ISO/IEC 27001:2013.

Audyt potwierdzający spełnienie przez te systemy zarządzania wymagań ww. norm został przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Wdrożone w ZETO S.A. w Poznaniu ww. systemy zarządzania obejmują wszystkie realizowane w firmie procesy główne. Stosowanie tych systemów umożliwia ich ciągłe doskonalenie i optymalizację oraz dostosowywanie do różnorodnych wymagań i potrzeb Klientów. Wynikające z tego ukierunkowanie na Klienta oraz stałe doskonalenie usług, tworzy mechanizmy gwarantujące satysfakcję Klienta, również w zakresie poziomu bezpieczeństwa oraz stabilności świadczonych na jego rzecz usług.

Głównymi celami przyjętych do realizacji Polityki Jakości oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest spełnianie potrzeb i oczekiwań Klientów na jak najwyższym poziomie jakości, w sposób umożliwiający osiąganie satysfakcji przez obie strony oraz ochrona danych powierzonych nam przez Klientów.