Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania przez ZETO S.A. w Poznaniu informacji zbieranych od Użytkowników serwisu Snipcloud.

Dane osobowe przekazywane za zgodą Użytkownika podczas procesu rejestracji w serwisie Snipcloud przetwarzane są przez ZETO S.A. w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 8a i są wykorzystywane wyłącznie w zakresie koniecznym do należytej realizacji zamówionej Usługi.

Powierzone przez Użytkownika dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późń. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (tekst jednolity Dz.U. nr 144 2002 r. poz. 1204).

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania poprzez profil użytkownika, w tym również do usunięcia konta.

Dostawca usługi gwarantuje, iż powierzone dane nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane dla innych celów niż należyta realizacja Usługi. Operator zastrzega sobie prawo udostępnienia danych Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwowych.